Významné události z historie a současného života SDH Mokřice

Historie každého spolku či dobrovolného sdružení tvoří vlastně také dějiny místa, kde vznikal. Obec Mokřice byla založena v roce 1402, jejím prvním majitelem byl rytíř Jan z Krašovic a Mokřice, samotné sdružení vzniklo roku 1889. Přežilo obtížné roky válečné i následující období a v současné době úspěšně vzkvétá. Jeho hlavním cílem a posláním je sdružování občanů za účelem ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při kterých je ohrožen život a zdraví občanů. Hasiči mají mimo své hlavní poslání také významný podíl na veřejném a kulturním životě, samozřejmostí se stala také jejich pomoc při budování, výstavbě a zvelebování obce.

 • 1889 –  založení SDH Mokřice
 • 31. 1. 1922 – 1. zápis v hasičské kronice – sbor čítal 28 členů
 • 27. 8. 1922 – posvěcení kříže na návsi, který byl postaven z usnesení, SDH k památce padlých vojínů v 1. světové válce
 • 27. 8. 1933 – slavnostní svěcení nové motorové stříkačky
 • 2. 3. – 18. 5. 1974 – nová fasáda a oprava střechy požární zbrojnice
 • 1999 – výstavba hasičské klubovny
 • 2002 – vysvěcení nové hasičské stříkačky u příležitosti oslav 600 výročí založení obce
 • 2004 – rekonstrukce hasičské zbrojnice, oslavy výročí 115 let SDH
 • 2006 – rekonstrukce kapličky
 • 2007 – vybudování přístřešku u hasičské klubovny
 • 2008 – 1. obnovený výlov rybníka
 • 2012 – koupě bývaléhon prasečáku u rybníka a zahájení přestavby na Kulturní dům Mokřice
 • 2017 – dokončení rekonstrukce Kulturního domu